Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2020 - Budżet korygujący nr 1.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.407.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2020 - Budżet korygujący nr 1

(2020/C 407/06)

(Dz.U.UE C z dnia 26 listopada 2020 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.