Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2012.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.95.71

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2012

(2012/C 95/13)

(Dz.U.UE C z dnia 30 marca 2012 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Tabela zatrudnienia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.