Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.339.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2019 - Budżet korygujący nr 1

(2019/C 339/01)

(Dz.U.UE C z dnia 8 października 2019 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Plan zatrudnienia

grafika

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.