Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2011.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.100.135

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2011 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/26)

(Dz.U.UE C z dnia 31 marca 2011 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Tabela zatrudnienia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.