Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2019 - Budżet korygujący nr 2.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.143.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2019 - Budżet korygujący nr 2

(2020/C 143/04)

(Dz.U.UE C z dnia 30 kwietnia 2020 r.)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Tabela zatrudnienia

grafika

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.