Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2022

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.216.1

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2022
(2022/C 216/01)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Tabela zatrudnienia

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.