Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 sierpnia 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.236.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 września 2006 r.

Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 sierpnia 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r.

(decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE(1) lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE(2))

(2006/C 236/03)

(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2006 r.)

Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Data wydania decyzjiNazwa(-y) produktu leczniczegoPosiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotuZainteresowane Państwo CzłonkowskieData notyfikacji
4.8.2006NeurontinPatrz załączniki IPatrz załączniki I8.8.2006
10.8.2006ThelinEncysive (UK) Limited

Alder Castle House

10 Noble Street

London EC2V 7QJ

United Kingdom

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich11.8.2006
21.8.2006ProzacPatrz załączniki IIPatrz załączniki II23.8.2006
21.8.2006Cobactan IV 4;5%Patrz załączniki IIIPatrz załączniki III23.8.2006
21.8.2006Ceftriaxone Tyrol PharmaPatrz załączniki ex IVPatrz załączniki IV23.8.2006
28.8.2006ExjadeNovartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich30.8.2006

Zawieszenie krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Data wydania decyzjiNazwa(-y) produktu leczniczegoPosiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotuZainteresowane Państwo CzłonkowskieData notyfikacji
28.8.2006Cetirizine CopyfarmPatrz załączniki VPatrz załączniki V30.8.2006

______

(1) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 67.

(2) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1.

ANNEXES

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ANNEX  I

WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

ANNEX  II

WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, DAWEK PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGI PODANIA ORAZ PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

ANNEX  III

NAZWA, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTÓW LECZNICZYCH, GATUNEK ZWIERZĄT, DROGI PODANIA ORAZ PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ANNEX  IV

WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, DAWEK PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGI PODANIA, PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

ANNEX  V

WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGA PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE COPYFARM 10 mg I NAZWY POKREWNE

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.