Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 maja 2006 r. do dnia 31 maja 2006 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.152.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 czerwca 2006 r.

Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 maja 2006 r. do dnia 31 maja 2006 r.

(decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/EC(1) lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE(2))

(2006/C 152/08)

(Dz.U.UE C z dnia 30 czerwca 2006 r.)

Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Data wydania decyzjiNazwa(-y) produktu leczniczegoPosiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotuZainteresowane Państwo CzłonkowskieData notyfikacji
22.5.2006AtorvastatinPatrz załączniki IPatrz załączniki I23.5.2006
29.5.2006PimecrolimusPatrz załączniki IIPatrz załączniki II30.5.2006

______

(1) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 67.

(2) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1.

ZAŁĄCZNIKI

ANEKS  I

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

.................................................

WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

grafika

ANEKS  II

WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DROGA PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.