Zawiadomienie o wejściu w życie porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli o ułatwianiu państwom członkowskim Unii Europejskiej przekazywania osób ujętych i przetrzymywanych na podstawie prawa krajowego w związku z udziałem, u wybrzeży Somalii, w naruszaniu embarga na broń nałożonego przez ONZ na Somalię lub w związku z udziałem w obrocie środkami odurzającymi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1396

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 2024 r.

Zawiadomienie o wejściu w życie porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli o ułatwianiu państwom członkowskim Unii Europejskiej przekazywania osób ujętych i przetrzymywanych na podstawie prawa krajowego w związku z udziałem, u wybrzeży Somalii, w naruszaniu embarga na broń nałożonego przez ONZ na Somalię lub w związku z udziałem w obrocie środkami odurzającymi

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli o ułatwianiu państwom członkowskim Unii Europejskiej przekazywania osób ujętych i przetrzymywanych na podstawie prawa krajowego w związku z udziałem, u wybrzeży Somalii, w naruszaniu embarga na broń nałożonego przez ONZ na Somalię lub w związku z udziałem w obrocie środkami odurzającymi 1 , podpisane w Brukseli i w Victorii odpowiednio 19 lipca 2023 r. i 3 sierpnia 2023 r., weszło w życie 3 sierpnia 2023 r., czyli w dniu, w którym otrzymano odpowiedź, zgodnie z warunkami wejścia w życie porozumienia przedstawionymi w jego ostatnim akapicie.
1 Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli o ułatwianiu państwom członkowskim unii Europejskiej przekazywania osób ujętych i przetrzymywanych na podstawie prawa krajowego w związku z udziałem, u wybrzeży Somalii, w naruszaniu embarga na broń nałożonego przez ONZ na Somalię lub w związku z udziałem w obrocie środkami odurzającymi (Dz.U. L 199 z 9.8.2023, s. 3).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.