Zawiadomienie o dacie wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Argentyńską zmieniającego Porozumienie między Unią Europejską a Republiką Argentyńską na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych uwzględnionych w liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1512

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2024 r.

Zawiadomienie o dacie wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Argentyńską zmieniającego Porozumienie między Unią Europejską a Republiką Argentyńską na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych uwzględnionych w liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Argentyńską zmieniające Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Argentyńską na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych uwzględnionych w liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej 1 , podpisane w Genewie w dniu 4 grudnia 2023 r., weszło w życie w dniu 26 kwietnia 2024 r.
1 Tekst porozumienia został opublikowany w Dz.U. L, 2024/1326, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internatio- n/2024/1326/oj.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.