Nowość Zawiadomienie dotyczące daty wejścia w życie Protokołu zmieniającego Umowę o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią w odniesieniu do swobodnego przepływu danych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1657

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2024 r.

Zawiadomienie dotyczące daty wejścia w życie Protokołu zmieniającego Umowę o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią w odniesieniu do swobodnego przepływu danych

Protokół zmieniający Umowę o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią w zakresie swobodnego przepływu danych 1 , podpisany w Brukseli 31 stycznia 2024 r., wejdzie w życie 1 lipca 2024 r., zgodnie z art. 23.2 ust. 1 i 2 Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (art. 6 protokołu).
1 Dz.U. L, 2024/1304, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2024/1304/oj.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.