Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu - SA.106981

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.311.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 września 2023 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
SA.106981
(2023/C 311/05)

Data przyjęcia decyzji18.7.2023
Numer pomocySA.106981
Państwo członkowskieWłochy
RegionWłochy
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Podstawa prawnaBozza di decreto interministeriale recante modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPomoc na pokrycie kosztów zapobiegania chorobom zwierząt i szkodnikom roślin i zwalczania ich oraz pomoc na wyrównanie strat spowodowanych chorobami zwierząt lub inwazjami szkodników roślin
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 9 250 000 EUR
Intensywność pomocy80,0 %
Czas trwaniado 31.12.2029
Sektory gospodarkiUprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Via XX settembre, 20 - 00187 Roma
Inne informacje
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.