Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu - SA.108270

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.284.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

SA.108270

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 284/03)

(Dz.U.UE C z dnia 11 sierpnia 2023 r.)

Data przyjęcia decyzji25.7.2023
Numer pomocySA.108270
Państwo członkowskieChorwacja
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)State aid programme for compensation of milk collection costs for small capacity dairies
Podstawa prawnaAct on Agriculture (Official Gazette 118/2018, 42/2020 and 127/20, 52/21 and 152/22)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie, Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, Zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 1 550 000 EUR

Budżet roczny: 1 550 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWytwarzanie wyrobów mleczarskich
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Agriculture

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.