Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu - SA.108596

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.284.18

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

SA.108596

(2023/C 284/17)

(Dz.U.UE C z dnia 11 sierpnia 2023 r.)

Data przyjęcia decyzji27.7.2023
Numer pomocySA.108596
Państwo członkowskiePolska
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCTF: Dopłata do nawozów mineralnych (poprawka SA.107307 (2023/N))
Podstawa prawnaPar. 13zx of the Regulation of the Council of Ministers of 27 January 2015 on the detailed scope and manner of implementation of certain tasks of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (J.O., item 187, as amended)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33,02-822 Warszawa
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.