Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.5.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2023/C 5/01)

Data przyjęcia decyzji12.12.2022
Numer pomocySA.62229
Państwo członkowskieMalta
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)SA.62229 - The Malta Development Bank
Podstawa prawnaMalta Development Bank Act (CAP 574 of the Laws of Malta) attached as Appendix I
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

Malta Development Bank (MDB)

Cel pomocyRozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)
Forma pomocyGwarancja, Inne formy pozyskiwania kapitału, Ulga podatkowa
BudzetCałkowity budżet: 423 000 000 EUR
Intensywność pomocy
Czas trwania12.12.2022 - 31.12.2027
Sektory gospodarkiPozostałe formy udzielania kredytów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry for Finance and Employment

Maison Demandols, South Street, Valletta

Inne informacje
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji13.7.2021
Numer pomocySA.63498
Państwo członkowskieSłowenia
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Amendment of State aid scheme SA.59124 - COVID-19: Re-establishment of air connectivity of Slovenia
Podstawa prawnaZakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 Program izvajanja financnih spodbud COVID 19 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyŚrodek mający na celu zaradzenie poważnym zakłóceniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 5 000 000 EUR

Budżet roczny: 5 000 000 EUR

Intensywność pomocy0,0 %
Czas trwania1.7.2021 - 31.12.2021
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Kotnikova 5 1000 Ljubljana Slovenia
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji24.11.2022
Numer pomocySA.100103
Państwo członkowskiePortugalia
RegionPortugalia
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Compensation for indirect ETS costs in Portugal for 2021-2030
Podstawa prawnaMinisterial Ordinance No. 203/2021 of 28 September 2021, amended by

Ministerial Ordinance No. 231/2021, of 2 November 2021

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOchrona środowiska, Efektywność energetyczna, Energia odnawialna
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 175 000 000 EUR

Budżet roczny: 25 000 000 EUR

Intensywność pomocy75,0 %
Czas trwania1.1.2021 - 31.12.2030
Sektory gospodarkiProdukcja odzieży skórzanej, Produkcja aluminium, Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, Produkcja ołowiu, cynku i cyny, Produkcja masy włóknistej, Produkcja papieru i tektury, Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, Produkcja miedzi, Produkcja pozostałych metali nieżelaznych, Produkcja włókien szklanych, Produkcja gazów technicznych, Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, Odlewnictwo żeliwa
Nazwa i adres organu przyznającego pomocEnvironmental Fund

Rua de "O Século", no 53, 3o Andar

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji8.12.2022
Numer pomocySA.100325
Państwo członkowskieNiderlandy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)NL/IenW/Tijdelijke subsidieregeling opstellen en rangeren spoorgoederenvervoer 2023 - 2025
Podstawa prawnaArtikel 3, eerste lid, onderdeel f, van de Kaderwet subsidies I en M en artikelen 2, eerste lid, 4, 6, zesde lid, 8, eerste lid en 10, tweede lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyKoordynacja transportu
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 28 000 000 EUR

Budżet roczny: 14 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwania1.1.2023 - 31.12.2025
Sektory gospodarkiTransport kolejowy towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterie Infrastructuur en Waterstaat, Postbus 20901 2500 EX Den Haag (NL)
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji12.12.2022
Numer pomocySA.102712
Państwo członkowskieSłowacja
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Compensation for indirect ETS costs in Slovakia for 2021-2030
Podstawa prawnaAct No 414/2012 on emissions trading and amending certain acts, as amended; Act No 358/2015 regulating certain relations in the field of State aid and de minimis aid and amending certain acts ("State Aid Act"); Act No 587/2004 on the Environmental Fund and amending and supplementing certain acts, as amended; Decree No 157/2005 of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic implementing Act No 587/2004 on the Environmental Fund and amending certain acts; Act. No 523/2004 on the budgetary rules of public administration and on the amendment and supplementation of certain laws, as amended; Act No 431/2002 on accounting, as amended; Act of the National Council of the Slovak Republic No 278/1993 on the administration of state property, as amended; Act No 357/2015 on financial control and audit and on the amendment of certain laws as amended; State aid scheme for undertakings in sectors deemed to be exposed to an actual risk of carbon leakage due to significant indirect costs actually incurred from greenhouse gas emission costs passed on in electricity prices (aid for indirect emission costs).
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyInne (proszę określić)
BudzetCałkowity budżet: 250 000 000 EUR

Budżet roczny: 25 000 000 EUR

Intensywność pomocy75,0 %
Czas trwania1.1.2021 - 31.12.2030
Sektory gospodarkiProdukcja odzieży skórzanej, Produkcja aluminium, Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, Produkcja masy włóknistej, Produkcja papieru i tektury, Produkcja ołowiu, cynku i cyny, Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, Produkcja miedzi, Produkcja pozostałych metali nieżelaznych, Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, Odlewnictwo żeliwa, Produkcja włókien szklanych, Produkcja gazów technicznych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocEnvironmental Fund

Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji31.10.2022
Numer pomocySA.103155
Państwo członkowskieWłochy
RegionWłochy
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Norma merci - Misura di supporto al trasporto ferroviario delle merci in Italia per gli anni 2023 - 2027
Podstawa prawnaArticolo 25 comma 2-bis del D.L. 27-1-2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyKoordynacja transportu, Ochrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 500 000 000 EUR

Budżet roczny: 100 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 1.1.2027
Sektory gospodarkiTransport kolejowy towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Via Giuseppe Caraci 36 00157 Roma

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji30.9.2022
Numer pomocySA.104054
Państwo członkowskieEstonia
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19: Amendment to commitments under SA.57586 - Recapitalisation and subsidised interest loan for Nordica
Podstawa prawnaPlease see the (original) notification of Estonia, dated 25.7.2020 (SA.57586), and recital 10 of the 11.8.2020 decision of the European Commission (SA.57586) and Annex III-IV hereto for the national legal basis of the aid (Measure A) to which this amendment notification relates to.
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

Nordic Aviation Group Ltd. / Aktsiaselts Nordic Aviation Group

Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyInne formy pozyskiwania kapitału
BudzetCałkowity budżet: 0 EUR

Budżet roczny: 0 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniaOd 11.8.2020
Sektory gospodarkiTransport lotniczy pasażerski
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Economic Affairs and Communications Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn, Estonia
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji14.9.2022
Numer pomocySA.104161
Państwo członkowskieWłochy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Direct grants to companies with commercial relationships in Ukraine, Russia, and Belarus affected by the current crisis.
Podstawa prawnaArt. 107(3)(b) TFEU - Remedy serious disturbance - TCF Temporary Crisis Framework The legal basis for the measure is Article 5-ter of Law Decree of 25 February 2022, no. 14, converted with amendments into Law of 5 April 2022, no. 28. Decision adopted by the "Comitato Agevolazioni" on 28 April 2022.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyŚrodek mający na celu zaradzenie poważnym zakłóceniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 700 000 000 EUR
Intensywność pomocy
Czas trwania20.7.2022 - 31.12.2022
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Piazzale della Farnesina 1

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji7.12.2022
Numer pomocySA.104510
Państwo członkowskieWłochy
RegionMARCHE
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19: Scheme to support investments for a sustainable recovery of undertakings active in the Marche region
Podstawa prawnaAdozione del Regime quadro della Regione Marche ai sensi della Sezione 3.13 della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" Autorizzato dalla Commissione europea con Decisione SA.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna), Rozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 25 000 000 EUR

Budżet roczny: 25 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRegion of Marche

VIA TIZIANO 44 60125 ANCONA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji20.12.2022
Numer pomocySA.104722
Państwo członkowskieWłochy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Amendments to "Italy TCF: SACE Guarantee Scheme - SA.103286"
Podstawa prawnaThe legal basis for the notified scheme (limited amounts of aid in the form of direct grants) is Article 3, Paragraph 1 of Law Decree No. 144 of 23 September 2022, converted with amendments into Law No. 175 of 17 November 2022. The legal basis contains a standstill obligation.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyŚrodek mający na celu zaradzenie poważnym zakłóceniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Gwarancja
BudzetCałkowity budżet: 33 000 000 000 EUR
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocSACE S.p.A.

Piazza Poli, 37 /42, 00187, Roma RM, Italy

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji30.11.2022
Numer pomocySA.104846
Państwo członkowskieSłowacja
RegionZápadné Slovensko, Východné Slovensko, Stredné Slovensko, Bratislavský
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: State aid scheme to support undertakings following Russia's aggression against Ukraine
Podstawa prawnaThe following acts (as supplemented and amended): zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnejpomoci) (ďalejlen "zákon o štátnej pomoci"); zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov; zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite"); zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 600 000 000 EUR

Budżet roczny: 600 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji9.12.2022
Numer pomocySA.104850
Państwo członkowskieWęgry
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Amendments to SA.102986, SA.103089 (as amended), SA.103315 and SA.104515
Podstawa prawnaSA.102986, SA.103089, SA.103315, SA.104515
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Dotacja na spłatę odsetek, Gwarancja
BudzetCałkowity budżet: 1 225 500 000 HUF
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Technology and Industry, Ministry of Finance, Ministry of Justice, Ministry of Agriculture, Ministry of Defence, Cabinet Office of the Prime Minister, Kecskemét Enterprise Development Fund, Kecskemét Urban Development Fund, Hungarian Export-Import Bank, managing authorities of Hungarian Operational Programmes, Hiventures Venture Capital Fund Management CLS., local governments of Hungary and undertakings under the (majority) control of the state and local governments, Prime Minister's Office 1014 Budapest, Színház utca 1.
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji20.12.2022
Numer pomocySA.104872
Państwo członkowskieSłowacja
RegionBratislavský, Západné Slovensko, Východné Slovensko, Stredné Slovensko
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Support scheme for enterprises operating in primary agricultural production in the context of Russia's aggression against Ukraine
Podstawa prawnazákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnejsprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon proti byrokracii)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, Rozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 50 000 000 EUR

Budżet roczny: 25 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, Uprawa roślin wieloletnich, Rozmnażanie roślin, Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), Uprawy rolne inne niż wieloletnie, Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji20.12.2022
Numer pomocySA.104932
Państwo członkowskiePolska
RegionPolska
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Aid for additional costs due to exceptionally severe increases in natural gas and electricity prices incurred in 2022
Podstawa prawnaThe Act of 29 September 2022 on the rules for the implementation of programmes to support entrepreneurs in connection with the situation on the energy market in 2022-2024 ("the Act")
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 5 079 416 000 PLN

Budżet roczny: 5 079 416 000 PLN

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.1.2023
Sektory gospodarkiWydobywanie węgla kamiennego, Górnictwo ropy naftowej, Górnictwo rud żelaza, Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych, Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów, Wydobywanie soli, Górnictwo i wydobywanie pozostałe, gdzie indziej niesklasy- fikowane, Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych, Produkcja cukru, Produkcja słodu, Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych, Wykończanie wyrobów włókienniczych, Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży, Produkcja odzieży skórzanej, Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, Produkcja masy włóknistej, Produkcja papieru i tektury, Wytwarzanie i przetwarzanie koksu, Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, Produkcja gazów technicznych, Produkcja barwników i pigmentów, Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, Produkcja nawozów i związków azotowych, Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych, Produkcja włókien chemicznych, Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, Produkcja szkła płaskiego, Produkcja szkła gospodarczego, Produkcja włókien szklanych, Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne, Produkcja wyrobów ogniotrwałych, Produkcja ceramicznych kafli i płytek, Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny, Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych, Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych, Produkcja cementu, Produkcja wapna i gipsu, Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali, Produkcja prętów ciągnionych na zimno, Produkcja aluminium, Produkcja ołowiu, cynku i cyny, Produkcja miedzi, Produkcja pozostałych metali nieżelaznych, Wytwarzanie paliw jądrowych, Odlewnictwo żeliwa
Nazwa i adres organu przyznającego pomocNational Fund for Environmental Protection and Water Management Konstruktorska 3a, 02-673 Warsaw
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji16.12.2022
Numer pomocySA.104958
Państwo członkowskieFrancja
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Aid measures for the additional costs of natural gas and electricity prices in favour of energy-intensive businesses affected by the Ukrainian conflict (amendments to SA.103280)
Podstawa prawnaDécret no 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine Décret no 2022-1279 du 30 septembre 2022 modifiant le décret no 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine Futur décret modificatif du décret no 2022-967 Régime no SA.104325 relatif aux mesures d'aides aux surcoûts des prix du gaz naturel et de l'électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d'énergie touchées par le conflit ukrainien modifié
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 7 000 000 000 EUR

Budżet roczny: 3 500 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.3.2024
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMEFSIN (Direction générale des entreprises (DGE)

DGE, 61, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji15.12.2022
Numer pomocySA.104991
Państwo członkowskieWęgry
RegionWęgry
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19: Prolongation and amendments to the investment support schemes towards a sustainable recovery SA.101494 and SA.101821
Podstawa prawnaAmendment to Section 2(1) of Act XLII of 1994 on the Hungarian Export-Import Bank Corporation and the Hungarian Export Credit Insurance Corporation; Amendment to Decree of the Minister in charge of the Cabinet of the Prime Minister 2/2018. (XII. 28.) on the management and utilisation of appropriations managed centrally and at chapter level, as amended by the Decree of the Minister in charge of the Cabinet of the Prime Minister 9/2021. (XII. 22.) on the amendment of the Decree of the Minister in charge of the Cabinet of the Prime Minister 2/2018. (XII. 28.) on the management and utilisation of appropriations managed centrally and at chapter level.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyPożyczka uprzywilejowana, Dotacja bezpośrednia
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocHungarian Export-Import Bank Private Limited Company 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48

-

Cabinet Office of the Prime Minister

1014 Budapest, Színház utca 1

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji14.12.2022
Numer pomocySA.105007
Państwo członkowskieWłochy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Emergency Support Scheme for Haulage Operators. Amendment.
Podstawa prawnaDECREE-LAW No. 50 of 17 May 2022. Urgent measures on national energy policies, business productivity and investment attraction, as well as on social policies and the Ukraine crisis. Article 3. DECREE-LAW No. 17 of 1 March 2022 Urgent measures for the containment of electricity and natural gas costs, the development of renewable energies and the relaunch of industrial policies. Article 6 par. 3 and 4. Ministerial decree 217/2022 for the implementation of the measures referred to Decree Law no. 50 of 17 May 2022. Interministerial Decree 318/2022 for the implementation of the measures referred to in Legislative Decree no. 17 of 1 March 2022 regarding the purchase of Ad blue
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyŚrodek mający na celu zaradzenie poważnym zakłóceniom w gospodarce
Forma pomocy
BudzetCałkowity budżet: 526 545 000 EUR

Budżet roczny: 5 265 245 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwania1.1.2022 - 31.12.2023
Sektory gospodarkiTransport lądowy pasażerski pozostały
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Infrastructure and Transport

Piazzale di Porta Pia, 1 ROMA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji20.12.2022
Numer pomocySA.105056
Państwo członkowskieHiszpania
RegionHiszpania
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Second amendment to the National Guarantee Scheme (SA.102711)
Podstawa prawnaThe Royal Decree-law 19/2022, of 22 November 2022 (second final provision), amending the Royal Decree-law 6/2022, of 29 March 2022 and the Agreement of the Council of Ministers of 22 November 2022, modifying for a second time the Agreement of the Council of Ministers of 10 May 2022, establishing the terms and conditions of the first tranche of the guarantee line created by the Royal Decree-law 6/2022, of 29 March 2022.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyGwarancja
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital Paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji15.12.2022
Numer pomocySA.105065
Państwo członkowskieCzechy
RegionPraha, Severozápad, Severovýchod, Strední Morava, Strední Cechy, Moravsko- slezko, Jihozápad, Jihovýchod
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)EGAP Plus
Podstawa prawnaAct No. 58/1995 Coll. on insurance and financing of exports with State support and amendments to Act No. 166/1993 Coll., on the Supreme Audit Office, as amended by Act No. 214/2020 Coll.; the amendment No. 363/2022 Coll. and Government Regulation No.364/2022 of 30 November 2022 Coll..
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, Wspieranie eksportu i umiędzynarodowienia
Forma pomocyGwarancja
BudzetCałkowity budżet: 6 250 000 000 CZK

Budżet roczny: 6 250 000 000 CZK

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Industry and Trade

Na Františku 32, 110 15 Praha 1, Czech Republic

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji20.12.2022
Numer pomocySA.105124
Państwo członkowskieWłochy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Fondo di garanzia per le PMI - Proroga e modifica del plafond aiuti relativamente al regime esistente approvato ai sensi del Temporary Crisis Framework SA.103403 (2022/N), alla luce della comunicazione

(2022/C 426/01) del 9 novembre 2022.

Podstawa prawnaBase giuridica SA.103403 (2022/N)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Gwarancja, Inne formy korzyści podatkowych
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico)

Viale America n. 201 - 00144 Roma

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.