Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.480.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 grudnia 2022 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 480/01)

Data przyjęcia decyzji10.10.2022
Numer pomocySA.62529
Państwo członkowskieFrancja
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aide à l'exploitation de services de wagons isolés pour la période 2021-2025
Podstawa prawnaLoi no 2019-1428 d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 (Art. 178)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOchrona środowiska, Koordynacja transportu
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 450 000 000 EUR

Budżet roczny: 90 000 000 EUR

Intensywność pomocy0,0 %
Czas trwaniado 31.12.2025
Sektory gospodarkiTransport kolejowy towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistère de la transition écologique et solidaire (MTES) - Direction Générale des

Infrastructures de Transport et de la Mer

Grande Arche de La Défense - paroi sud / Tour Séquoia 92055 La Défense

France

Inne informacje
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji26.8.2022
Numer pomocySA.64169
Państwo członkowskieWłochy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19 Italian platform of Guaranteed Loans Active Management - Project GLAM
Podstawa prawnaLegge 21 settembre 2022, n. 142, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, Art. 42-quater
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocy
BudzetCałkowity budżet: 12 000 000 000 EUR
Intensywność pomocyŚrodek nie stanowi pomocy
Czas trwania26.8.2022 - 25.8.2025
Sektory gospodarkiFinansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Economy and Finance Via XX Settembre 97, Rome
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji19.10.2022
Numer pomocySA.64270
Państwo członkowskieWłochy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Progetto Polis (I) - Spazi per l'Italia
Podstawa prawna"Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza" (National Plan for investments complementary to the National Recovery and Resilience Plan), Article 1, par. 2, letter f, (1) of Law Decree 59/2021 conv. into Law 101/2021
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

Poste Italiane SpA ("Poste Italiane")

Cel pomocyRozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna), Rozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 20 000 000 EUR

Budżet roczny: 20 000 000 EUR

Intensywność pomocy100,0 %
Czas trwaniado 31.12.2026
Sektory gospodarkiPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

Viale America 201, 00144 Roma

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji18.11.2022
Numer pomocySA.100013
Państwo członkowskieŁotwa
RegionŁotwa
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Funding and remit of Altum until 2029
Podstawa prawnaLaw on Development Finance Institution
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

Development Finance institution ALTUM, JSC

Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyInne formy pozyskiwania kapitału
BudzetCałkowity budżet: 301 420 000 EUR

Budżet roczny: 43 060 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwania18.11.2022 - 31.12.2029
Sektory gospodarkiPozostałe formy udzielania kredytów, Leasing finansowy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Finance, Republic of Latvia Smilsu street 1, Riga, LV-1919
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji10.10.2022
Numer pomocySA.102385
Państwo członkowskieSłowacja
RegionSłowacja
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Schéma štátnejpomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (komponent 4)
Podstawa prawnaState aid scheme for the decarbonisation of industry included in component 4 of the Slovak Recovery and Resilience Plan
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 357 343 413 EUR

Budżet roczny: 357 343 413 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 30.6.2026
Sektory gospodarkiPRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo životného prostredia SR

Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji10.10.2022
Numer pomocySA.102388
Państwo członkowskieSłowacja
RegionSłowacja
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)State aid scheme for the decarbonisation of industry financed from the Modernisation Fund
Podstawa prawnaState aid scheme for the decarbonisation of industry financed from the Modernisation Fund
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 750 000 000 EUR
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2030
Sektory gospodarkiPRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Environment of the Slovak Republic

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovak Republic

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji7.11.2022
Numer pomocySA.103193
Państwo członkowskieWłochy
RegionLOMBARDIA
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Modifica regime di aiuto per i servizi nelle aree rurali della Lombardia
Podstawa prawnaModifica della deliberazione n. 3139 del 18.5.2020 "Disposizioni per l'istituzione del regime di aiuto di stato delle operazioni 7.4.01 - incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale, del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia".
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPomoc na podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 0 EUR
Intensywność pomocy90,0 %
Czas trwaniado 31.12.2025
Sektory gospodarkiDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ, OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA, EDUKACJA
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRegione Lombardia DG Agricoltura alimentazione e sistemi verdi Piazza città di Lombardia 1 20124 Milano
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji24.11.2022
Numer pomocySA.103571
Państwo członkowskieNiderlandy
RegionNiderlandy
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)State Aid SA.103571 (2022/N) - The NetherlandsCOVID-19: Third compensation scheme for zoos under Article 107(2)(b) TFEU
Podstawa prawnaKaderwet EZK- en LNW subsidies, Kaderbesluit nationale EZ subsidies; Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vannr. WJZ/22142833, tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling in verband met een derde tranche ter tegemoetkoming van dierentuinen, getroffen door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19, in de vaste lasten voor dierverzorging (Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 derde tranche) (amendment to SA.100258 and SA.59706)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOdszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi, Kultura
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 12 600 000 EUR

Budżet roczny: 12 600 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwania
Sektory gospodarkiDziałalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Postbus 20401, 2500 EK Den Haag
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji28.10.2022
Numer pomocySA.103643
Państwo członkowskieBelgia
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Steunmaatregel QA.38336 (2015/NN) Verlenging van de regeling voor vrijstelling van sociale bijdragen voor zeevarenden in de sector maritiem vervoer en maritieme baggerwerken
Podstawa prawnaBevoegdheidsverdeling Federale wetgeving Federate wetgeving Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de koopvaardijsector en de zeesleepvaartsector. Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de baggervaartsector Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdra- gen voor ondernemingen die behoren tot de koopvaardijsector.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój sektorowy, Rozwój sektorowy, Rozwój sektorowy
Forma pomocyObniżenie składek na ubezpieczenie społeczne
BudzetCałkowity budżet: 450 000 000 EUR

Budżet roczny: 45 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwania1.1.2023 - 31.12.2032
Sektory gospodarkiTransport morski i wodny przybrzeżny pasażerski, Transport morski i wodny przybrzeżny towarów, Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
Nazwa i adres organu przyznającego pomocFederale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan 50 bus 115 Brussel 1000
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji1.12.2022
Numer pomocySA.104280
Państwo członkowskieSzwecja
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Tonnageskatt (Sweden - Tonnage tax scheme)
Podstawa prawnaInkomstskattelagen (1999:1229)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy

Providers of maritime transport services

Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyKorzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe
BudzetCałkowity budżet: 975 000 000 SEK

Budżet roczny: 150 000 000 SEK

Intensywność pomocy
Czas trwania1.1.2017 - 31.12.2026
Sektory gospodarkiTransport wodny
Nazwa i adres organu przyznającego pomocSkatteverket (The Swedish Tax Agency) 17194 Solna
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji18.11.2022
Numer pomocySA.104439
Państwo członkowskieAustria
RegionAustria
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Energy cost subsidy for enterprises
Podstawa prawnaa) Bundesgesetz über einen Energiekostenzuschuss für energieintensive Unternehmen (Unternehmens-Energiekostenzuschussgesetz), b) Energiekostenzuschuss für Unternehmen - Richtlinie des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und Bundesminister für Finanzen
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 1 100 000 000 EUR

Budżet roczny: 1 100 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 30.6.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBMAW; AWS

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji18.11.2022
Numer pomocySA.104570
Państwo członkowskieRumunia
RegionRumunia
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morarit, a uleiurilor si grasimilor, a produselor lactate si a preparatelor pentru hrana animalelor de ferma, ca urmare a agresiunii Rusiei ímpotriva Ucrainei
Podstawa prawnaProiect de Ordonanta de Urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morarit, a uleiurilor si grasimilor, a produselor lactate si a preparatelor pentru hrana animalelor de ferma, ca urmare a agresiunii Rusiei ímpotriva Ucrainei
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 985 740 000 RON
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWytwarzanie produktów przemiału zbóż, Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, Przetwórstwo mleka i wyrób serów, Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Blvd. Carol I; nr. 2-4; Sector 3; Bucuresti
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji5.12.2022
Numer pomocySA.104588
Państwo członkowskieBelgia
RegionVLAAMS GEWEST
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Aid to undertakings facing increased energy costs following Russian aggression against Ukraine
Podstawa prawnaBesluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven ten gevolge van de Russische agressie tegen Oekraine, wat betreft het vierde kwartaal van 2022 (Decision of the Flemish Government regarding the granting of aid to undertakings that are confronted with increased energy costs following the Russian aggression against Ukraine, regarding Q4 of 2022)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 250 000 000 EUR

Budżet roczny: 250 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAgentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) Koning Albert II-laan 35, bus 12
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji28.11.2022
Numer pomocySA.104832
Państwo członkowskieMalta
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Amendments schemes SA.102758 and SA.102970
Podstawa prawnaMalta Development Bank Act, 2017 (CAP 574 of the Laws of Malta)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyŚrodek mający na celu zaradzenie poważnym zakłóceniom w gospodarce
Forma pomocy
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwania29.11.2022 - 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMalta Development Bank

5 Market Street, Floriana FRN 1083, Malta

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji28.11.2022
Numer pomocySA.104881
Państwo członkowskieWłochy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici (modifica del regime SA.103166 (2022/N))
Podstawa prawnaArticolo 20 del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyGwarancja
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocISMEA n/a
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji25.11.2022
Numer pomocySA.104888
Państwo członkowskieWłochy
RegionFRIULI-VENEZIA GIULIA
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Regime Quadro per i settori agricolo, forestale e della pesca ed acquacoltura nel rispetto del Quadro temporaneo di crisi (modifica del regime SA.102522 (2022/N)
Podstawa prawnaLegge regionale (Regional law) 01 aprile 2020, n. 5 "Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare".
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 50 000 000 EUR
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRegione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Direttore centrale Ing. Maurizio Urizio via Sabbadini, 31 - 33100 Udine
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji7.12.2022
Numer pomocySA.104945
Państwo członkowskieLuksemburg
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Prolongation and modification of SA.102724 TCF: Aid scheme in the form of guarantees for the Luxembourg's economy following Russia's aggression against Ukraine
Podstawa prawnaLoi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d'aides sous forme de garanties en faveur de l'économie luxembourgeoise à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOdszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi
Forma pomocyGwarancja
BudzetCałkowity budżet: 500 000 000 EUR

Budżet roczny: 500 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Finance Rue de la Congrégation
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji2.12.2022
Numer pomocySA.104983
Państwo członkowskieMalta
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: State aid measure to support undertakings providing fast ferry passenger sea transport between Malta and Gozo (amendments to SA.104238)
Podstawa prawnaAdministrative measure adopted by the Ministry for Transport, Infrastructure and Capital Projects following the required authorization from the Malta Transport Authority based on Article 6(1)(b) of the Authority for Transport in Malta Act (CAP 499 of the Laws of Malta).
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocy
BudzetCałkowity budżet: 4 000 000 EUR

Budżet roczny: 4 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwania2.12.2022 - 31.12.2023
Sektory gospodarkiTransport morski i wodny przybrzeżny pasażerski
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry for Transport, Infrastructure and Capital Projects Casa Leoni, St Joseph High Street, St. Venera
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.