Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.422.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 listopada 2022 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(2022/C 422/02)

Data przyjęcia decyzji29.9.2022
Numer pomocySA.103853
Państwo członkowskieDania
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aid scheme for non-SME mink farmers affected by the COVID-19 outbreak
Podstawa prawnaBekendtg0relse nr. 165 af 3. februar 2021 om forskud pa erstatning og tempobonus ved aflivning af mink som f0lge af COVID-19 Bekendtg0relse nr. 1781 af 7. september 2021 om endelig skinderstatning m.v. ved aflivning af mink som f0lge af COVID-19 Bekendtg0relse nr. 1916 af 6. oktober 2021 om driftstabserstatning ved aflivning af mink som f0lge af COVID-19
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie, Pomoc na pokrycie kosztów zapobiegania chorobom zwierząt i szkodnikom roślin i zwalczania ich oraz pomoc na wyrównanie strat spowodowanych chorobami zwierząt lub inwazjami szkodników roślin
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 6 000 000 DKK

Budżet roczny: 6 000 000 DKK

Intensywność pomocy100,0 %
Czas trwaniado 30.6.2023
Sektory gospodarkiChów i hodowla pozostałych zwierząt, Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDanish Veterinary and Food Administration Stationsparken 31 DK-2600 Glostrup
Inne informacje
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.