Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.168.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2020 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 168/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2020 r.)

Data przyjęcia decyzji03.04.2020
Numer pomocySA.54068 (2019/N)
Państwo członkowskieCzechy
Region-Obszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Podpora na účast producentů drůbeže a zpracovatelů drůbežích produktů v režimech jakosti Q CZ
Podstawa prawnaZákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, zejména § 1, § 2, § 2d Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2

a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na uczestnictwo producentów produktów rolnych w systemach jakości, Pomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne w sektorze rolnym, Pomoc na usługi doradcze w sektorze rolnym
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Usługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: CZK 1 050 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2026
Sektory gospodarkiChów i hodowla zwierząt
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo zemědělství Těšnov 65/17, 110 00 Praha
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji03.04.2020
Numer pomocySA.55577 (2019/NN)
Państwo członkowskieChorwacja
RegionHRVATSKA-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Porez po tonaži broda - uključujući i jahte
Podstawa prawnaPomorski zakonik (Narodne novine br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19); Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda (Nn 90/13 i 87/15)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyObniżenie stawki podatkowej
BudżetCałkowity budżet: HRK 82 595 (w mln) Budżet roczny: HRK 18 975 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania28.02.2019 - 31.12.2024
Sektory gospodarkiTransport morski i wodny przybrzeżny pasażerski, Transport morski i wodny przybrzeżny towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture Prisavlje 14; 10000 Zagreb
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji27.02.2020
Numer pomocySA.55704 (2019/FC)
Państwo członkowskieNiderlandy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Alleged aid related to the Dutch Venture Initiative (DVI)
Podstawa prawna-
Rodzaj środka pomocypomoc ad hoc-
Cel pomocy-
Forma pomocy-
Budżet-
Intensywność pomocyŚrodek nie stanowi pomocy
Czas trwania-
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterie van Economische Zaken en Klimaat Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji06.02.2020
Numer pomocySA.55902 (2019/N)
Państwo członkowskieNiemcy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Ermäßigung der Luftverkehrsteuer für Inselflugverkehre mit bestimmten Nordseeinseln
Podstawa prawna§ 5 Nummer 5 des Artikels 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2011 (Anlage 1)

§ 11 Abs. 3 des Luftverkehrsteuergesetzes in der vorgesehenen Fassung ab dem 1. April 2020 (Anlage 2)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyKorzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe
BudżetCałkowity budżet: EUR 2 (w mln) Budżet roczny: EUR 2 (w mln)
Intensywność pomocy80 %
Czas trwania01.04.2020 - 31.12.2020
Sektory gospodarkiTransport lotniczy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocHauptzollamt

das jeweils örtlich zuständige Hauptzollamt

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji03.04.2020
Numer pomocySA.56275 (2020/N)
Państwo członkowskieWęgry
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Állatjóléti körülmények javítása-tenyészkoca
Podstawa prawnaA tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (Ш.11.) FM rendelet
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na zobowiązania związanez dobrostanem zwierząt
Forma pomocyDotacja/Dotacja na spłatę odsetek
BudżetCałkowity budżet: HUF 51 720 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwania22.01.2015 - 31.01.2027
Sektory gospodarkiChów i hodowla świń
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAgrárminisztérium

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji12.04.2020
Numer pomocySA.56903 (2020/N)
Państwo członkowskieFrancja
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19: State guarantee for the reinsurance cover of domestic trade credit insurance risks
Podstawa prawna-
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyGwarancja
BudżetCałkowity budżet: EUR 10 000 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania12.04.2020 - 31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistère de l'Economie et des Finances 139 rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji23.04.2020
Numer pomocySA.56922 (2020/N)
Państwo członkowskiePolska
RegionPoland-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Polish anti-crisis measures - direct grants, repayable advances, tax and payments advantages, tax deferrals and wage subsidies schemes related to COVID-19
Podstawa prawnaThe Act of 31 March 2020 amending the Act on special solutions related to the prevention, prevention and eradication of COVID-19, other infectious diseases and the resulting crisis and some other acts (Dz. U. 2020 poz. 568); additionally for measure 3, the Act of 16 April 2020 amending the Act of 31 March 2020; the legal basis for the notified measure 11 is Articles 26, 26a, 26d, 32, 41 and 68ge of the Rehabilitation Act of 27 August 1997 on professional and social rehabilitation and employment of disabled people as amended by the legal Act of 31 March 2020.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Odpis zadłużenia, Zaliczki zwrotne, Dotacja zwrotna, Obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne, Korzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe, Odroczenie należności podatkowych
BudżetCałkowity budżet: PLN 35 100 (w mln) Budżet roczny: PLN 35 100 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAleksandra Frelek

Ministry of Economic Development, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, Poland

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji27.04.2020
Numer pomocySA.56996 (2020/N)
Państwo członkowskiePolska
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Covid- 19: Repayable advance scheme for micro, small and medium-sized enterprises
Podstawa prawnaArticle 21(a) of the legal Act of 4 July 2019 on the system of development institutions as amended by the legal Act of 31 march 2020
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki, Ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji
Forma pomocyPożyczka/Zaliczki zwrotne
BudżetCałkowity budżet: PLN 75 000 (w mln) Budżet roczny: PLN 75 000 (w mln)
Intensywność pomocy%
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocPolski Fundusz Rozwoju

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji30.04.2020
Numer pomocySA.57027 (2020/N)
Państwo członkowskieDania
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Covid-19 - Credit facility and tax deferrals linked to VAT and payroll tax - Denmark
Podstawa prawnaLov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyPożyczka/Zaliczki zwrotne, Odroczenie należności podatkowych
BudżetCałkowity budżet: DKK 970 (w mln)
Intensywność pomocy%
Czas trwania-
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDanish Tax Agency
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji28.04.2020
Numer pomocySA.57028 (2020/N)
Państwo członkowskieEstonia
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Estonian aid schemes in the form of guarantees on loans, loans and subsidised interest rates for loans under Section 3.1 of the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak
Podstawa prawnaSupport of Enterprise and State Loan Guarantees Act; Rural Development and Agricultural Market Regulation Act; Fisheries Market Organisation Act; statutes of Foundation KredEx and Rural Development Foundation; Foundation KredEx's internal procedures as modified on 25 March 2020 and 17 April 2020; Decision No. 13 of 8.4.2020 of the Management Board of the Rural Development Foundation on a loan scheme and guarantee plan
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyGwarancja, Dotacja na spłatę odsetek, Pożyczka/Zaliczki zwrotne
BudżetCałkowity budżet: EUR 1 750 (w mln)
Intensywność pomocy%
Czas trwania28.04.2020 - 31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc(1) Foundation KredEx;

(2) Rural Development Foundation

(1) Hobujaama 4, 10151 Tallinn, Estonia;

(2) Oru 21, 71003 Viljandi, Estonia

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji30.04.2020
Numer pomocySA.57048 (2020/N)
Państwo członkowskieGrecja
RegionELLADA-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Amendment of the Capped Business Loan's Portfolio Guarantees for New Working Capital Loans for the period until 31 December 2020
Podstawa prawnaJoint Ministerial Decision 19024/17-3-2020 (Official Gazette B' 915) Legislative Act March 20TH (Official Gazette A" 68)

Law 4314/2014, as amended (Official Gazette Α" 265/23-12-2014) Law 3912/2011 (Official Gazette Α" 17/17-2-2011)

Law 4608/2019 (Official Gazette Α" 66/25-4-2019)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Gwarancja
Budżet-
Intensywność pomocy-
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocΟperational Program "Competitiveness, Entrepreneurship &Innovation" (EPAnEK)

56 Mesogeion

Postal Code 11527 Athens

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji30.04.2020
Numer pomocySA.57083 (2020/N)
Państwo członkowskieBelgia
RegionREGION WALLONNE-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19 - Guarantee scheme - Walloon Region
Podstawa prawna- Decisions adopted by the Walloon Government on 18 March 2020 and 29 April 2020 to entrust a delegated task for the granting of guarantees to GELIGAR S.A., for the "Measure LE", to SOWALFIN S.A., for the "SME measure", to SOGEPA S.A, for the "Measure for inversion/redeployment", and to WALLONIE SANTE S.A. for the "Measure for social action and health care"

- Law of 2 April 1962 on the Federal Investment and Investment Corporation and regional investment firms

- Decree of 6 May 1999 amending Chapter V of the Law of 2 April 1962 constituting a national investment company and regional investment firms

- Decree of 11 July 2002 on the organisation of the "Société Wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises", abbreviated to "SOWALFIN",

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyGwarancja
BudżetCałkowity budżet: EUR 530 (w mln)
Intensywność pomocy%
Czas trwania30.04.2020 - 31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of the Economy Place des Célestines, 1 5000 Namur
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji30.04.2020
Numer pomocySA.57125 (2020/N)
Państwo członkowskieŁotwa
RegionLatvia-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Amendments to the aid scheme SA.56932 Procedure for administration and monitoring of emergency support measures in the sector of agriculture and food due to a negative impact of CoVID - 19 virus spread
Podstawa prawnaDraft regulations of the Cabinet of Ministers "Procedure for administration and monitoring of emergency support measures in the sector of agriculture and food due to a negative impact of COVID - 19 virus spread"
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 35,5 (w mln) Budżet roczny: EUR 35,5 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiUprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową, Rybactwo, Działalność usługowa związana z wyżywieniem
Nazwa i adres organu przyznającego pomocLauku atbalsta dienests Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji30.04.2020
Numer pomocySA.57135 (2020/N)
Państwo członkowskieLitwa
RegionLithuania-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)The Measure "Partial Rent Compensation for the Enterprises Most Affected by COVID-19"
Podstawa prawnaDraft Order of the Minister of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania "On the Approval of the Description of the State Aid Scheme and Conditions of the Measure »Partial Rent Compensation for the Enterprises Most Affected by COVID-19« (attached hereto) Draft Resolution of the Government of the Republic of Lithuania "On Resolution No. 1524 of the Government of the Republic of Lithuania of 14 December 2001 amendment »On the Lease of State Fixed Assets, State and Municipal Real Estate«".
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Pozostałe - Entities renting premises from budgetary institutions (which manage state property) will be applied for 80 % rental compensation, according to the Draft Resolution of the Government of the Republic of Lithuania (attached hereto).
BudżetCałkowity budżet: EUR 101,5 (w mln) Budżet roczny: EUR 101,5 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji30.04.2020
Numer pomocySA.57143 (2020/N)
Państwo członkowskieSłowenia
RegionSlovenia-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19 Liquidity guarantee scheme and rent relief
Podstawa prawnaProposal of the Act Intervention Measures on additional liquidity to the economy to mitigate the effects of the COVID-19 infectious disease epidemic Act
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Gwarancja
BudżetCałkowity budżet: EUR 2 000 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania30.04.2020 - 31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Finance

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, SI - Slovenia

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji04.05.2020
Numer pomocySA.57185 (2020/N)
Państwo członkowskieWłochy
RegionITALIA-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Prestiti ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca colpite dall'emergenza COVID-19
Podstawa prawnaDelibera ISMEA n. 19 del 23 aprile 2020, modificata
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyKredyt preferencyjny
BudżetCałkowity budżet: EUR 30 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiUprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową, Rybactwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali Via XX settembre, 20 - 00187 Roma
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji06.05.2020
Numer pomocySA.57221 (2020/N)
Państwo członkowskieFinlandia
RegionMANNER-SUOMI, AALAND-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Kalatalousalan yritysten väliaikainen tuki - Covid-19
Podstawa prawnaVna kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilan heikentymisen perusteella

myönnettävästä avustuksesta

Valtionavustuslaki

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki, Rybołówstwo i akwakultura
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 10 (w mln) Budżet roczny: EUR 10 (w mln)
Intensywność pomocy80 %
Czas trwania11.05.2020 - 31.12.2020
Sektory gospodarkiRybactwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocELY -keskus
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji06.05.2020
Numer pomocySA.57231 (2020/N)
Państwo członkowskieFinlandia
RegionMANNER-SUOMI, AALAND-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19: Maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikainen tuki
Podstawa prawnaVna maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta Valtionavustuslaki 688/2001
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki, Rolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 30 (w mln) Budżet roczny: EUR 30 (w mln)
Intensywność pomocy80 %
Czas trwania11.05.2020 - 31.12.2020
Sektory gospodarkiUprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocELY-keskus

PL 1000, 50101 Mikkeli (Keha-keskus)

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.