Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.268.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 268/01)

(Dz.U.UE C z dnia 9 sierpnia 2019 r.)

Data przyjęcia decyzji15.04.2019
Numer pomocySA.51192 (2019/N)
Państwo członkowskiePolska
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)CHP support
Podstawa prawnaAct of 14 December 2018 on the promotion of electricity from high-efficient co-gener-ation (Journal of Laws of 2019, item 42)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska, Efektywność energetyczna
Forma pomocyDotacja/Dotacja na spłatę odsetek
BudżetCałkowity budżet: PLN 36 300 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania01.01.2019 - 31.12.2028
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocZarządca Rozliczeń S.A.

ul. Wilcza 50/52 00-679 Warszawa

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji15.04.2019
Numer pomocySA.52530 (2019/N)
Państwo członkowskiePolska
RegionPoland-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Ulgi w opłacie kogeneracyjnej dla odbiorców przemysłowych
Podstawa prawnaustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyBadania, rozwój i innowacje, Efektywność energetyczna
Forma pomocyPozostałe - Ulga w opłacie kogeneracyjnej
BudżetCałkowity budżet: PLN 603.35 (w mln) Budżet roczny: PLN 60.335 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwaniado 31.12.2028
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocPrezes Urzędu Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji06.06.2019
Numer pomocySA.47821 (2019/N)
Państwo członkowskieNiderlandy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Invest-NL
Podstawa prawnaMachtigingswet oprichting Invest-NL
Rodzaj środka pomocypomoc ad hocInvest-NL
Cel pomocyEnergia odnawialna, MŚP
Forma pomocyDotacja/Dotacja na spłatę odsetek, Inne formy pozyskiwania kapitału - in Invest-NL
BudżetCałkowity budżet: EUR 2 500 (w mln)
Intensywność pomocy%
Czas trwania-
Sektory gospodarkiFinansowa działalność usługowa; z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc-
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.