Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.194.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 194/01)

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2019 r.)

Data przyjęcia decyzji09.04.2014
Numer środka pomocy państwaSA.35071 (2012/NN)
Państwo członkowskieFinlandia
RegionPOHJOIS-KARJALAObszary nieobjęte pomocą
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Yksittäinen tuki yritykselle Fortum Power and Heat Oy pyrolyysiöljyn tuotantolaitosta varten / Individuellt stöd till Fortum Power and Heat Oy för en anläggning för tillverkning av pyrolysolja
Podstawa prawnaValtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1313/2007) Valtionavustuslaki (688/2001)
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualnaFortum Power and Heat Oy
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 8.1 (w mln)
Intensywność pomocy46 %
Czas trwaniaOd 19.12.2011
Sektory gospodarkiWYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ; GAZ; PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
Nazwa i adres organu przyznającego pomocTyö- ja elinkeinoministeriö / Arbets- och näringsministeriet PL 32, 00023 Valtioneuvosto / PB 32, 00023 Statsrådet
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji04.01.2017
Numer środka pomocy państwaSA.46341 (2016/N)
Państwo członkowskieNiemcy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs nicht bundeseigener Unternehmen
Podstawa prawnaAllgemeinen Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 Bundeshaushaltsordnung; Bundeshaushaltsgesetz
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyKoordynacja transportu, Ochrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 422.5 (w mln) Budżet roczny: EUR 84.5 (w mln)
Intensywność pomocy80 %
Czas trwania01.01.2017-31.12.2021
Sektory gospodarkiTransport kolejowy towarów, Transport wodny śródlądowy towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocEisenbahn-Bundesamt, Referat 44, Referatsleiter Martin Sonntag Heinemannstr. 6, 53175 Bonn
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji29.03.2019
Numer środka pomocy państwaSA.48601 (2018/N)
Państwo członkowskieLuksemburg
RegionLUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables, modification du régime de soutien pour les énergies renouvelables au Luxembourg
Podstawa prawnaLa Loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie; La Loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité; Le Règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité; Le Règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska, Energia odnawialna
Forma pomocyPozostałe
BudżetCałkowity budżet: EUR 1120 (w mln) Budżet roczny: EUR 74.67 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwaniado 01.08.2024
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistère de l'Economie

19-21, Boulevard Royal. L-2449 Luxembourg

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji12.04.2019
Numer środka pomocy państwaSA.51079 (2018/N)
Państwo członkowskieHiszpania
RegionESPANA-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TRTEL - Compensación por los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del segundo dividendo digital
Podstawa prawnaLey 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Borrador de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación de la banda 700 MHz (segundo dividendo digital).

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 150 (w mln) Budżet roczny: EUR 100 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDirector General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, D. Roberto Sánchez Sánchez

C/ Poeta Joan Maragall, 41 28071 MADRID

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji26.04.2019
Numer środka pomocy państwaSA.51767 (2019/NN)
Państwo członkowskiePolska
RegionKrakowsko-tarnowski-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Zmiana pomocy na zachowanie dziedzictwa kulturowego Kopalni Soli "Bochnia"
Podstawa prawnaustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1358 ze zm.)

umowa między Ministrem Energii a spółką KS Bochnia o przyznaniu dotacji na realizację zadań i wykonanie działań określonych w ustawie o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.)

Rodzaj środka pomocypomoc ad hocKopalnia Soli "Bochnia"sp. z o.o. (dalej:
Cel pomocyOchrona dziedzictwa, Ochrona środowiska, Rozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna), Kultura
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Pozostałe - przekroczenie budżetu - SA.36221 (2013/N)
BudżetCałkowity budżet: PLN 76.8135 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania02.03.2018-31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinister Energii

ul. Krucza 36/Wspólna 6

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji15.04.2019
Numer środka pomocy państwaSA.52390 (2019/N)
Państwo członkowskieNiemcy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Reacquisition of the Hamburg district heating network
Podstawa prawna-
Rodzaj środka pomocypomoc ad hoc-
Cel pomocy-
Forma pomocy-
Budżet-
Intensywność pomocyŚrodek nie stanowi pomocy
Czas trwania-
Sektory gospodarkiWYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ; GAZ; PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
Nazwa i adres organu przyznającego pomocHamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji26.03.2019
Numer środka pomocy państwaSA.52615 (2019/N)
Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Modification of the support scheme providing aid for indirect costs of renewable energy support in the UK
Podstawa prawnaFeed-in Tariffs Order 2012, amended by the Feed-in Tariffs Order 2018
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyKorzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe
BudżetCałkowity budżet: GBP 480 (w mln) Budżet roczny: GBP 40 (w mln)
Intensywność pomocy85 %
Czas trwania01.04.2019-01.04.2029
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocState Aid Unit- Department for Business, Energy & Industrial Strategy 1 Victoria Street 4th floor London SW1H 0ET
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji08.03.2019
Numer środka pomocy państwaSA.53427 (2019/N)
Państwo członkowskieHiszpania
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)IND - Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2
Podstawa prawnaReal Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de «fuga de carbono»y se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015, y Real Decreto 655/2017, de 23 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1055/2014 y se prorroga su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyDotacja/Dotacja na spłatę odsetek
BudżetCałkowity budżet: EUR 600 (w mln) Budżet roczny: EUR 200 (w mln)
Intensywność pomocy75 %
Czas trwania01.01.2018-31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistra de Industria, Comercio y Turismo Paseo de la Castellana, 160 - 28071 Madrid
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.