Dz.U.UE.C.2019.14.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2019/C 14/02)

(Dz.U.UE C z dnia 11 stycznia 2019 r.)

Data przyjęcia decyzji26.10.2018
Numer pomocySA.44848 (2017/N)
Państwo członkowskieNiderlandy
RegionNEDERLAND-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)NL_BZK_CSDO Catalogus Groenblauwe Diensten (wijziging van de reeds goedgekeurde Catalogus)
Podstawa prawnaProvinciewet, Gemeentewet, Waterschapswet en ontwerp voor de Catalogus Groenblauwe Diensten.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na niwelowanie niedogodności związanych z obszarami Natura 2000 oraz z ramową dyrektywą wodną, Pomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne w sektorze rolnym, Pomoc na inwestycje na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego w gospodarstwach rolnych, Pomoc na likwidację zdolności produkcyjnych ze względów związanych ze zdrowiem ludzi, zwierząt lub roślin bądź z przyczyn sanitarnych, etycznych lub środowiskowych, Pomoc na szczególne działania i interwencje w sektorze leśnym, której głównym celem jest utrzymanie lub przywrócenie ekosystemu leśnego i bioróżnorodności lub tradycyjnego krajobrazu, Pomoc na utrzymanie i poprawę jakości gleby oraz zapewnienie równomiernego i zdrowego wzrostu drzew w sektorze leśnym, Przywracanie i utrzymanie naturalnych ścieżek, elementów i cech krajobrazu oraz siedlisk przyrodniczych zwierząt w sektorze leśnym, Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 480 (w mln)

Budżet roczny: EUR 120 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2021
Sektory gospodarkiUprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBIJ12

Leidseveer 2

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji23.10.2018
Numer pomocySA.49710 (2017/N)
Państwo członkowskieRepublika Czeska
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Zlepšení životních podmínek v chovu kachen
Podstawa prawnaZákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 1,

§ 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na zobowiązania związane z dobrostanem zwierząt
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: CZK 60 (w mln)

Budżet roczny: CZK 20 (w mln)

Intensywność pomocy%
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiChów i hodowla zwierząt
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo zemědělství Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji24.10.2018
Numer pomocySA.50709 (2018/N)
Państwo członkowskieIrlandia
RegionIRELANDObszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Teagasc Joint Pig Programme
Podstawa prawnaAn Bord Bia Act 1994
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne w sektorze rolnym, Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rolnictwa
Forma pomocyUsługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: EUR 0.875 (w mln)

Budżet roczny: EUR 0.35 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDepartment of Agriculture, Food and the Marine Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji31.10.2018
Numer pomocySA.51221 (2018/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionDEUTSCHLAND, SACHSEN-ANHALT-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Sachsen-Anhalt: Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen des Herdenschutzes vor dem Wolf und der Gewährung von Billigkeitsleistungen für den Ausgleich von Sachschäden durch Wolf oder Luchs in Sachsen-Anhalt (Richtlinie Herdenschutz und Schadensausgleich)
Podstawa prawnaRichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen des Herdenschutzes vor dem Wolf und der Gewährung von Billigkeitsleistungen für den Ausgleich von Sachschäden durch Wolf oder Luchs in Sachsen-Anhalt (Richtlinie Herdenschutz und Schadensausgleich)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na pokrycie szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione, Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 0.8 (w mln)

Budżet roczny: EUR 0.24 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 30.06.2021
Sektory gospodarkiUprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAmt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Anhalt Kühnauer Str. 161, 06846 Dessau-Roßlau
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji31.10.2018
Numer pomocySA.51258 (2018/N)
Państwo członkowskieRepublika Czeska
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Podpora na náklady na kontrolu a eradikaci afrického moru prasat a podpora na náhradu škody způsobené touto chorobou
Podstawa prawnaZákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 1,

§ 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na pokrycie kosztów zapobiegania chorobom zwierząt i szkodnikom roślin i zwalczania ich oraz pomoc na wyrównanie strat spowodowanych chorobami zwierząt lub inwazjami szkodników roślin
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: CZK 70 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2024
Sektory gospodarkiChów i hodowla świń
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo zemědělství ČR

Těšnov 65/17, 110 00 Praha

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji26.10.2018
Numer pomocySA.51395 (2018/N)
Państwo członkowskiePortugalia
RegionMADEIRAArtykuł 107 ust. 3 lit. a)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Medida 16 - Cooperação do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM)
Podstawa prawnaPortaria n.o 172/2018 que procede à primeira alteração à Portaria n.o 444/2017 que estabelece o regime de aplicação da Medida 16 - Cooperação do PRODERAM
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na współpracę w sektorze leśnym
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 0.375 (w mln)
Intensywność pomocy75 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiLeśnictwo i pozyskiwanie drewna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAutoridade de Gestão do PRODERAM 2020

Rua do Aljube no 49, Edifício Funchal

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.