Dz.U.UE.C.2018.442.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 442/01)

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2018 r.)

Data przyjęcia decyzji11.07.2017
Numer pomocySA.38283 (2015/N)
Państwo członkowskieDania
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Støtteordning for delvis kompensation af jernbanegodsoperatørers investeringer i ERTMS-udstyr i togene.
Podstawa prawnaFinanslov for finansåret 2014 § 28 Transportministeriet.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: DKK 55 (w mln)
Intensywność pomocy50 %
Czas trwania01.09.2017 - 31.10.2020
Sektory gospodarkiTransport kolejowy towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBanedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø.
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji10.10.2018
Numer pomocySA.38967 (2014/NN-2)
Państwo członkowskieGrecja
RegionELLADA-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Reform of the Greek renewable energy support
Podstawa prawnaLaw 4254/2014, sub-paragraphs ΙΓ.5 - ΙΓ.8
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyUsługi dotowane
BudżetBudżet roczny: EUR 300 (w mln)
Intensywność pomocy%
Czas trwania01.04.2014 - 31.12.2015
Sektory gospodarkiWytwarzanie energii elektrycznej
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Environment, Energy and Climate Change 119 Mesogeion Ave., GR - 101 92 Athens, Greece
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji08.11.2018
Numer pomocySA.43700 (2018/NN)
Państwo członkowskieHiszpania
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Presunta ayuda a la Fundació Privada Conservatori del Liceu
Podstawa prawnaConvencio subvencional plurianal suscrito el 17 de diciembre de 2008 entre Generalital de Catalunia y la Fundació Privada Conservatori del Liceu
Rodzaj środka pomocyProgram pomocyPrivate foundation of Liceo Conservatorium
Cel pomocyKultura
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 6 (w mln)
Intensywność pomocy35 %
Czas trwania-
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocGeneralital de Catalunia
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji22.10.2018
Numer pomocySA.49180 (2018/NN)
Państwo członkowskieFrancja
RegionFRANCE-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Soutien par appels d'offres au développement des installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables en autoconsommation
Podstawa prawnaCode de l'énergie (partie législative) Code de l'énergie (partie réglementaire)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyEnergia odnawialna
Forma pomocyPozostałe - Complément de rémunération.
BudżetCałkowity budżet: EUR 200 (w mln) Budżet roczny: EUR 20 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDGEC

Tour Sequoia - 92055 La Défense Cedex

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji15.10.2018
Numer pomocySA.49518 (2018/N)
Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
RegionUNITED KINGDOM-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Freight Facilities Grant
Podstawa prawnaRailways Act 2005

Transport Act 2000

Transport (Scotland) Act 2001

The Scotland Act 1998 (Transfer of Functions to the Scottish Ministers etc)

Order 2003

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: GBP 24 (w mln) Budżet roczny: GBP 4 (w mln)
Intensywność pomocy50 %
Czas trwaniado 18.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc1) Department for Transport; 2) Scottish Government; 3) Welsh Government. 1) Department for Transport, 3/28, Great Minster House, 33 Horseferry Road, London SW1P 4DR; 2) Scottish Government, Victoria Quay, Edinburgh, EH6 6QQ; 3) Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji11.07.2018
Numer pomocySA.51235 (2018/N)
Państwo członkowskiePolska
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Eighteenth prolongation of the Polish bank guarantee scheme
Podstawa prawnaUstawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Panstwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308 ze zm.)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyGwarancja
BudżetCałkowity budżet: PLN 160 000 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania11.07.2018 - 30.11.2018
Sektory gospodarkiDZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinister Finansów

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji31.08.2018
Numer pomocySA.51482 (2018/N)
Państwo członkowskiePolska
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Eighth prolongation of the Credit Unions Orderly Liquidation Scheme
Podstawa prawnaUstawa z dnia 10 czerca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Gwarancja, Inne formy pozyskiwania kapitału
BudżetCałkowity budżet: PLN 6 900 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania31.08.2018 - 15.07.2019
Sektory gospodarkiFinansowa działalność usługowa; z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinister Finansów

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji30.10.2018
Numer pomocySA.52059 (2018/N)
Państwo członkowskieFrancja
RegionFRANCE-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
Podstawa prawnaAides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyKultura
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 600 (w mln) Budżet roczny: EUR 100 (w mln)
Intensywność pomocy70 %
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocCentre national du cinéma et de l'image animée 291 Boulevard Raspail, Paris 75014
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.