Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.193.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 czerwca 2017 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 193/01)

(Dz.U.UE C z dnia 16 czerwca 2017 r.)

Data przyjęcia decyzji07.04.2017
Numer pomocySA.42545 (2015/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionHAMBURG-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Revitalisierung des Congress Center Hamburg (CCH)
Podstawa prawnaBeschluss der Hamburgischen Bürgerschaft vom 18.11.2014, Drucksache 20/ 13678
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualnaCCH Immobilien GmbH & Co. KG
Cel pomocyKultura
Forma pomocyDotacja bezpośrednia - Equity injection on non-market terms and long-term loans (with up to 100 % guarantee from the City of Hamburg).
BudżetCałkowity budżet: EUR 188 (w mln)
Intensywność pomocy10 %
Czas trwania-
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocFreie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji29.05.2017
Numer pomocySA.43145 (2016/FC)
Państwo członkowskieNiemcy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Beschwerde über mutmaßlich rechtswidrige nicht-steuerliche Beihilfen zugunsten der Jugendherberge Berlin Ostkreuz GmbH
Podstawa prawna-
Rodzaj środka pomocypomoc ad hocJugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH, Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Berlin-Brandenburg e.V.
Cel pomocyPozostałe
Forma pomocyPozostałe - Subsidised rent
BudżetCałkowity budżet: EUR 17,2 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania-
Sektory gospodarkiHotele i podobne obiekty zakwaterowania, Zakwaterowanie pozostałe
Nazwa i adres organu przyznającego pomocLand Berlin
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji31.03.2017
Numer pomocySA.47501 (2017/NN)
Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
RegionNORTHERN IRELAND-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Northern Ireland Renewable Heat Incentive Scheme 2017-2018
Podstawa prawnaEnergy Act 2011
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetBudżet roczny: GBP 25,3 (w mln)
Intensywność pomocy0 %
Czas trwaniado 31.03.2018
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDepartment for the Economy

Netherleigh, Massey Avenue, Belfast BT4 2JP

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.