Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.387.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 387/01)

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2015 r.)

Data przyjęcia decyzji26.10.2015
Numer pomocySA.33206 (2015/NN)
Państwo członkowskieNiemcy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Mutmaßliche staatliche Beihilfe an das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH)
Podstawa prawna-
Rodzaj środka pomocy-
Cel pomocyPozostałe
Forma pomocyOdliczenie od podatku
Budżet-
Intensywność pomocyŚrodek nie stanowi pomocy
Czas trwania-
Sektory gospodarkiHotele i podobne obiekty zakwaterowania, Zakwaterowanie pozostałe
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc-
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji21.08.2015
Numer pomocySA.39177 (2015/N)
Państwo członkowskieWęgry
RegionBács-KiskunArtykuł 107 ust. 3 lit. c)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)The Intermodal Development of the Port of Baja
Podstawa prawnaTransport Operational Programme
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualnaBaja Public Port Ltd.
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: HUF 3 425 (w mln)
Intensywność pomocy95 %
Czas trwaniado 31.12.2015
Sektory gospodarkiTransport wodny śródlądowy towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of National Development

1011 Budapest Fo u 44-50

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji02.07.2015
Numer pomocySA.39688 (2015/N)
Państwo członkowskieFrancja
RegionNORD-PAS-DE-CALAIS-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Société des Ports du Détroit (Port de Calais)
Podstawa prawnaLes textes constituant la base juridique nationale concernée par la mesure d'aide pré-notifiée sont les suivants:

- Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JOUE du 30.4.2004

- articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (codifiant les articles 38 et suivants de la loi no 93-122 du 29 Janvier 1993 dite "Loi Sapin")

- Projet de Contrat de Concession - Région Nord Pas-de-Calais - Concession des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais

- délibération du conseil régional du Nord-Pas de Calais du 30 janvier 2015 ayant désigné comme concessionnaire des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais le groupement constitué par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Côte d'Opale, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Nord de France, la société Meridiam Infrastructure, et la société CDC Infrastructure, et autorisé le Président de la Région à signer le contrat et ses annexes.

Rodzaj środka pomocypomoc ad hocSociété des Ports du Détroit
Cel pomocyRozwój sektorowy, Realizacja istotnego projektu we wspólnym interesie europejskim
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Pozostałe
BudżetCałkowity budżet: EUR 270 (w mln)
Intensywność pomocy30 %
Czas trwaniaOd 01.06.2015
Sektory gospodarkiTransport morski i wodny przybrzeżny pasażerski
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRégion Nord-Pas-de-Calais

151, Avenue du Président Hoover - 59555 Lille

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji10.08.2015
Numer pomocySA.41044 (2015/NN)
Państwo członkowskieFrancja
RegionGUYANE-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aide au sauvetage accordee au benefice de la Societe Immobiliere de Guyane
Podstawa prawna-
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna-
Cel pomocyPomoc na ratowanie
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 6 200 000 (w min)
Intensywność pomocy100%
Czas trwania-
Sektory gospodarkiKierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia; edukacją; kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi; z wyłączeniem ubezpieczeń społecznych
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc-
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.