Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.113.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 kwietnia 2013 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu)

(2013/C 113/03)

(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2013 r.)

Data przyjęcia decyzji20.3.2013
Numer środka pomocy państwaSA.35622 (12/N)
Państwo członkowskieBelgia
Region-Obszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Indemnités compensatoires pour les régions défavorisées

Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que les zones de montagne - Mesure de l'axe 2 du programme de développement rural (mesure 212)

Podstawa prawna19 décembre 2008 - Arrêté du gouvernement wallon pour les investissements dans le secteur agricole
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyUtrudnienia na niektórych obszarach
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 28 EUR (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniaDo 31.12.2015
Sektory gospodarkiRolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocSPW Direction générale Agriculture ressources naturelles, environnement

Ilôt Saint Luc Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

BELGIQUE

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji11.3.2013
Numer środka pomocy państwaSA.35660 (12/N)
Państwo członkowskieWłochy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Metodo di calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie a condizioni di mercato per le imprese agricole
Podstawa prawnaDecreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, articolo 17;

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2011

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy, MŚP
Forma pomocyGwarancja
BudżetCałkowity budżet: 50 EUR (w mln)
Intensywność pomocy80 %
Czas trwaniaDo 31.12.2020
Sektory gospodarkiRolnictwo, leśnictwo i rybactwo, Produkcja artykułów spożywczych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

Direzione generale dello sviluppo rurale

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.