Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.77.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 marca 2012 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/C 77/01)

(Dz.U.UE C z dnia 16 marca 2012 r.)

Data przyjęcia decyzji25.1.2012
Numer środka pomocy państwaSA.33485 (11/N)
Państwo członkowskieDania
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Restructuring plan for Amagerbanken
Podstawa prawnaDanish Financial Stability Act of 10 October 2008
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyRestrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki
Forma pomocyPożyczka udzielona w ramach pomocy na ratowanie, Inne formy pozyskiwania kapitału
BudżetZasilenie kapitałem: 1 200 mln DKK

Pożyczka podporządkowana: 500 mln DKK

Instrument wsparcia płynności: maks. 20 000 mln DKK

Intensywność pomocy-
Czas trwania-
Sektory gospodarkiPośrednictwo finansowe
Nazwa i adres organu przyznającego pomocØkonomi- og Erhvervsministeriet

Slotholmsgade 12

1216 København K

DANMARK

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji25.1.2012
Numer środka pomocy państwaSA.34027 (11/N)
Państwo członkowskieFrancja
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)La Poste
Podstawa prawnaEncadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public, JO C 397 du 29.11.2005
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyUsługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym
Forma pomocyDotacje bezpośrednie, Obniżenie stawki podatku
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 1 964 mln EUR
Intensywność pomocy-
Czas trwania2008-2012
Sektory gospodarkiPoczta i telekomunikacja
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistère de l'économie, des finances et de l'emploi

139 rue de Bercy

75012 Paris

FRANCE

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji6.2.2012
Numer środka pomocy państwaSA.34105 (11/N)
Państwo członkowskieHiszpania
RegionPaís Vasco
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Régimen de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual en el País Vasco
Podstawa prawnaBorrador de Orden de 2012, de la Consejera de Cultura de País Vasco, por la que se convoca la concesión de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPromowanie kultury, Rozwój sektorowy
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1,496 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 1,496 mln EUR

Intensywność pomocy50 %
Czas trwania1.4.2012-31.3.2013
Sektory gospodarkiŚrodki masowego przekazu
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDirección de Promoción de la Cultura

Departamento de Cultura

Gobierno Vasco

C/ Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji7.2.2012
Numer środka pomocy państwaSA.34143 (11/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionBrandenburg
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Rettungsbeihilfe an Odersun AG
Podstawa prawnaHaushaltsordnung des Landes Brandenburg mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyRatowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji
Forma pomocyGwarancja, Pożyczka uprzywilejowana
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 5,042 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 5,042 mln EUR

Intensywność pomocy-
Czas trwania7.2.2012-30.4.2012
Sektory gospodarkiSektory związane z produkcją
Nazwa i adres organu przyznającego pomocInvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.