Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.330.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2011 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu)

(2011/C 330/02)

(Dz.U.UE C z dnia 12 listopada 2011 r.)

Data przyjęcia decyzji13.10.2011
Numer środka pomocy państwaSA.32760 (11/N)
Państwo członkowskieWłochy
RegionToscana-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Valorizzazione delle aree forestali e marginali tramite investimenti nelle aziende zootecniche finalizzati ad una corretta gestione del pascolo e del bosco, all'utilizzo sostenibile delle risorse ed alla conservazione del paesaggio
Podstawa prawnaLegge Regionale 24 gennaio 2006, n. 1 «Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale»;

Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge Forestale della Toscana»; Decreto Presidente Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/R «Regolamento forestale della Toscana».

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyInwestycje w gospodarstwach rolnych
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 10 mln EUR Budżet roczny: 2 mln EUR
Intensywność pomocy60 %
Czas trwaniaDo 31.12.2016
Sektory gospodarkiRolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRegione Toscana

Settore Produzioni Agricole Zootecniche

Area Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Rurale

Direzione Generale Competitività Regionale e Sviluppo delle Competenze

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.