Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.111.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 kwietnia 2011 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu)

(2011/C 111/01)

(Dz.U.UE C z dnia 9 kwietnia 2011 r.)

Data przyjęcia decyzji10.2.2011
Numer środka pomocy państwaNN 58/05 (ex N 576/2000)
Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
RegionScotland
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Modification of the Rural Development Plan for Scotland: Stand alone Aids
Podstawa prawnaESA Scheme

The Agriculture Act 1986 (Section 18)

CPS

Schedule 98 to the Finance Act 1995

The Countryside Premium Scheme (Scotland) Regulations 1997: SI 1997

No 330 (S.23)

RSS

Schedule 98 to the Finance Act 1995

The Rural Stewardship Scheme (Scotland) Regulations 2001

The Rural Stewardship Scheme (Scotland) Amendment Regulations 2003

The Rural Stewardship Scheme (Scotland) Amendment (No 2)

Regulations 2003

OAS

The Organic Aid (Scotland) Regulations 1994

The Organic Aid (Scotland) Amendment Regulations 1996

The Organic Aid (Scotland) Amendment Regulations 1999

The Organic Aid (Scotland) Regulations 2004

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyUmowy rolno-środowiskowe
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetSzacowane wydatki ogółem wynoszą 54 908,1 mln GBP (około 64 280,9 mln EUR)
Intensywność pomocyZmienna
Czas trwaniaW zależności od przedmiotowego programu: CPS 2010, ESA 2012, OAS 2011, RSS 2010.
Sektory gospodarkiRolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocThe Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department

(SEERAD)

Mailpoint 1-E

Pentland House

47 Robb's Loan

Edynburg

EH14 ITY

UNITED KINGDOM

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji23.2.2011
Numer środka pomocy państwaN 601/09
Państwo członkowskieLuksemburg
RegionLuxembourg (Grand-Duché)Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Régime d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique
Podstawa prawnaLoi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au

développement rural

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature

et des ressources naturelles (art. 26)

Projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes

d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyInwestycje w gospodarstwach rolnych, Leśnictwo, Zobowiązania rolnośrodowiskowe
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 5,40 (w mln) EUR
Intensywność pomocy90 %
Czas trwaniaDo 31.12.2013
Sektory gospodarkiRolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural

1 Rue de la Congrégation

2913 Luxembourg

LUXEMBOURG

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji25.2.2011
Numer środka pomocy państwaN 268/10
Państwo członkowskieFinlandia
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Maatalousalan valtiontakaukset
Podstawa prawnaLaki maatalouden rakennetuista

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän

aloitustuesta.

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyMetoda obliczania udziału składnika pomocy przyznawanej w formie gwaracji
Forma pomocyGwarancja
Budżet-
Intensywność pomocyZmienna
Czas trwaniaDo 31.12.2015
Sektory gospodarkiA1 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMaa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

SUOMI/FINLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji11.2.2011
Numer środka pomocy państwaN 546/10
Państwo członkowskieBułgaria
Region-Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)"Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък"
Podstawa prawnaЧл. 189б, ал. 1-4, от Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО),

Чл. 48, ал. 6-7 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyInwestycje w gospodarstwach rolnych
Forma pomocyOdliczenie od podatku
BudżetCałkowity budżet: 132,02 (w mln) BGN
Intensywność pomocy50 %
Czas trwaniaDo 31.12.2013
Sektory gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocНационална агенция за приходите (НАП)

бул. Княз Дондуков № 52

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji28.2.2011
Numer środka pomocy państwaSA.32185-2011N
Państwo członkowskieSzwecja
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Stöd för marknadsfrämjande åtgärder för ekologiska produkter
Podstawa prawna17 § förordningen (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyReklama (AGRI), Ochrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 48,00 (w mln) SEK Budżet roczny: 8,00 (w mln) SEK
Intensywność pomocy50 %
Czas trwania1.3.2011-31.12.2016
Sektory gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocStatens Jordbruksverk

Jordbruksverket

SE-551 82 Jönköping

SVERIGE

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.