Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.102.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 kwietnia 2011 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 102/01)

(Dz.U.UE C z dnia 2 kwietnia 2011 r.)

Data przyjęcia decyzji9.2.2010
Numer środka pomocy państwaN 15/10
Państwo członkowskieHiszpania
RegionComunidad Autónoma Euskera
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Publishing aid for Basque literature
Podstawa prawnaBorrador de Orden de ayudas a la producción editorial de carácter literario en euskera
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPromowanie kultury
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 0,46 mln EUR Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 0,46 mln EUR
Intensywność pomocy70 %
Czas trwania1.10.2010-31.12.2010
Sektory gospodarkiŚrodki masowego przekazu
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDirección de Promoción de la Cultura

C/ Donostia-SS, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji18.8.2010
Numer środka pomocy państwaN 309/10
Państwo członkowskieFrancja
RegionNord, Pas-de-Calais
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aide au sauvetage en faveur de SeaFrance
Podstawa prawna-
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyRatowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji
Forma pomocyPożyczka udzielona w ramach pomocy na ratowanie
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu (40-70) mln EUR
Intensywność pomocy100 %
Czas trwania18.8.2010-18.2.2011
Sektory gospodarkiMorski i przybrzeżny transport wodny
Nazwa i adres organu przyznającego pomocLa Société nationale des chemins de fers français (SNCF)

34 rue du Commandant Mouchotte

75014 Paris

FRANCE

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji16.11.2010
Numer środka pomocy państwaN 418/10
Państwo członkowskieWłochy
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aiuti al salvataggio a favore di Tirrenia di Navigazione SpA in ammi-nistrazione straordinaria
Podstawa prawnaDecreto legislativo 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95), provvedimenti urgenti per l'amministrazione stra-ordinaria delle grandi imprese in crisi (Articolo 2 bis); decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274; Decretolegge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza e decreto 23 dicembre 2004, n. 319, regolamento recante le condizioni e le modalita di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyRatowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji
Forma pomocyPożyczka udzielona w ramach pomocy na ratowanie
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 95 mln EUR
Intensywność pomocy100 %
Czas trwania1.11.2010-31.4.2011
Sektory gospodarkiMorski i przybrzeżny transport wodny
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero dello Sviluppo Economico

Via Molise 2

00187 Roma I RM

ITALIA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji23.2.2011
Numer środka pomocy państwaN 476/10
Państwo członkowskieFrancja
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Reconduction du régime de garanties en faveur du financement de la construction navale
Podstawa prawnaProjet de décret d'application du texte de loi concernant le dispositif de régime de garanties à la construction navale
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyGwarancja
Budżet-
Intensywność pomocyŚrodek nie stanowi pomocy
Czas trwaniaOd 23.2.2011
Sektory gospodarkiBudownictwo okrętowe
Nazwa i adres organu przyznającego pomocCaisse française de développement industriel

30 avenue Pierre Mendès-France

75013 Paris

FRANCE

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji15.11.2010
Numer środka pomocy państwaN 504/10
Państwo członkowskieMalta
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Air Malta
Podstawa prawnaThe act to authorise and regulate the raising of loans for the purpose of entering into re-lending agreements with Air Malta plc/Att biex jawtorizza u jirregola l-ġbir ta' self bil-għan li jsiru ftehim ta' self mill-ġdid mal-Air Malta plc.
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyRatowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji
Forma pomocyPożyczka uprzywilejowana
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 52 mln EUR
Intensywność pomocy100 %
Czas trwania15.11.2010-14.5.2011
Sektory gospodarkiTransport lotniczy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Finance, Economy and Investment/Ministeru tal-Finanzi,

l-Ekonomija u Investiment

Maison Demandols

South Street

Valletta

VLT 1102

MALTA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.