Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.92.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 marca 2011 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 92/01)

(Dz.U.UE C z dnia 24 marca 2011 r.)

Data przyjęcia decyzji9.6.2010
Numer środka pomocy państwaN 640/08
Państwo członkowskieNiemcy
RegionFreistaat Sachsen
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Podstawa prawna§§ 23 und 24 der Sächsischen Haushaltsordnung. Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung. Operationelles Programm des Freistaats Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2007-2013.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 125,25 mln EUR
Intensywność pomocy70 %
Czas trwania1.1.2009-31.12.2015
Sektory gospodarkiTransport
Nazwa i adres organu przyznającego pomocLandesdirektion Chemnitz

Altchemnitzer StraEe 41

09120 Chemnitz

DEUTSCHLAND

Landesdirektion Dresden

Stauffenbergallee 2

01099 Dresden

DEUTSCHLAND

Landesdirektion Leipzig

BraustraEe 2

04107 Leipzig

DEUTSCHLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji13.12.2010
Numer środka pomocy państwaN 497/10
Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
RegionScotland
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)SHEFA - 2 Interconnect
Podstawa prawnaLocal Government in Scotland Act (2003)
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyRozwój regionalny
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 1,47 min GBP
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniaDo 31.12.2011
Sektory gospodarkiPoczta i telekomunikacja
Nazwa i adres organu przyznającego pomocShetlands Islands Council
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.