Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.250.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 września 2010 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 250/02)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2010 r.)

Data przyjęcia decyzji30.7.2010
Numer środka pomocy państwaC 11/09
Państwo członkowskieNiderlandy
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Prolongation of the temporary approval of the additional aid to ABN Amro and Fortis Bank Nederland
Podstawa prawnaAgreements for the MCN
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyPomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki
Forma pomocyInne formy pozyskiwania kapitału
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 7 820 mln EUR
Intensywność pomocy-
Czas trwaniaDo momentu przyjęcia ostatecznej decyzji przez Komisję
Sektory gospodarkiPośrednictwo finansowe
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Finance

PO Box 20201

2500 EE The Hague

NEDERLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji30.6.2010
Numer środka pomocy państwaN 261/10
Państwo członkowskieAustria
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)BAWAG P.S.K.
Podstawa prawna§ 2 Abs. 1 Ziffer 2 und Ziffer 3 Finanzmarktstabilitäts- und Interbankstärkungsgesetz für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen in Österreich
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyPomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki
Forma pomocyWkład kapitałowy
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 550 mln EUR
Intensywność pomocy-
Czas trwania-
Sektory gospodarkiPośrednictwo finansowe
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBundesministerium für Finanzen

Wien

ÖSTERREICH

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.