Zatwierdzenie pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.242.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2010 r.

Zatwierdzenie pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 242/01)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2010 r.)

Data przyjęcia decyzji12.7.2010
Numer środka pomocy państwaN 53/10
Państwo członkowskieNiemcy
RegionDeutschland
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Rahmenregelung der Bundesregierung zur Bereitstellung von Leerrohren durch die öffentliche Hand zur Herstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung, "Rahmenregelung Leerrohre"
Podstawa prawnaRahmenregelung der Bundesregierung zur Bereitstellung von Leerrohren durch die öffentliche Hand zur Herstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung, "Rahmenregelung Leerrohre", Haushaltsgesetze des Bundes, Länder und Kommunen, Zukunftsinvestitionsgesetz der Bundesregierung, BGBl. I, S. 416
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój regionalny
Forma pomocyTransakcje na warunkach pozarynkowych
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 600 mln EUR
Intensywność pomocy-
Czas trwaniaDo 31.12.2015
Sektory gospodarkiPoczta i telekomunikacja
Nazwa i adres organu przyznającego pomocGebietskörperschaften der Bundesrepublik, in der Regel Kommunen
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji22.7.2010
Numer środka pomocy państwaN 259/10
Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
RegionScotland
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Amendment to the Renewables Obligation - Scotland (wave and tidal stream installations)
Podstawa prawnaRenewables Obligation (Scotland) Order 2009
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyTransakcje na warunkach pozarynkowych
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 37 mln GBP
Intensywność pomocy-
Czas trwaniaDo 31.3.2015
Sektory gospodarkiEnergia
Nazwa i adres organu przyznającego pomocScottish Government and other Scottish public authorities/agencies
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji23.7.2010
Numer środka pomocy państwaN 317/10
Państwo członkowskieHiszpania
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Extension of the recapitalisation measures in favour of the banking sector in Spain
Podstawa prawnaRoyal Decree Law 9/2009, 26 June and Royal Decree Law 11/2010, 9 July
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki
Forma pomocyInne formy pozyskiwania kapitału
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 99 000 mln EUR
Intensywność pomocy-
Czas trwania23.7.2010-31.12.2010
Sektory gospodarkiPośrednictwo finansowe
Nazwa i adres organu przyznającego pomocReino de España
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.