Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.239.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 września 2010 r.

Zatwierdzenie pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 239/02)

(Dz.U.UE C z dnia 4 września 2010 r.)

Data przyjęcia decyzji20.7.2010
Numer środka pomocy państwaN 146/10
Państwo członkowskieFrancja
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Cartes des aides à finalité régionale pour la période 2007-2013 - Troisième utilisation de la réserve nationale de zonage
Podstawa prawnaDécret no 2007-732 du 7 mai 2007 modifié relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój regionalny
Forma pomocyPomoc przewidziana w wytycznych regionalnych
Budżet-
Intensywność pomocy15 %
Czas trwaniaDo 31.12.2013
Sektory gospodarkiWszystkie sektory objęte wytycznymi regionalnymi
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDATAR

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji17.8.2010
Numer środka pomocy państwaN 256/10
Państwo członkowskieŁotwa
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Grozījumi shēmā par lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radī šanu (N 303/08)
Podstawa prawnaMinistru kabineta 2008. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savien ības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radī šana" ietvaros"
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój regionalny
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 55,8 mln LVL
Intensywność pomocy50 %
Czas trwaniaDo 31.12.2013
Sektory gospodarkiRolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocLauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.