Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.212.21

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do edycji 2017 r. "Nagrody im. Altiero Spinellego dla lepszego poznania Europy"

(2017/C 212/09)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2017 r.)

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu opublikowała zaproszenie do zgłaszania kandydatur do "Nagrody im. Altiero Spinellego dla lepszego poznania Europy".

Celem niniejszego zaproszenia do zgłaszania kandydatur jest nagrodzenie wybitnych działań zwiększających wiedzę obywateli o UE i ich poczucie przynależności do zjednoczonej Europy, stanowiących dla nich inspirację i budujących w UE wzajemne zaufanie.

Przyznane zostanie sześć pierwszych nagród w wysokości 50 000 EUR, sześć drugich nagród w wysokości 30 000 EUR i dziesięć trzecich nagród w wysokości 17 000 EUR.

Zamiar wzięcia udziału w konkursie należy obowiązkowo zgłosić do dnia 16 sierpnia 2017 r.

Termin zgłaszania kandydatur upływa dnia 2 października 2017 r.

Wszystkie istotne informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/ education/calls/altiero-spinelli-prize-contest-2017_pl

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.