Zaproszenie do składania wniosków w ramach planu realizacji wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i... - OpenLEX

Zaproszenie do składania wniosków w ramach planu realizacji wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.347.31

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 listopada 2013 r.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach planu realizacji wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych

(2013/C 347/12)

(Dz.U.UE C z dnia 28 listopada 2013 r.)

Niniejszym zawiadamia się o rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania wniosków w ramach rocznego planu realizacji wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH JU) na rok 2013.

Przyjmowane są wnioski dotyczące następującego zaproszenia: FCH-JU-2013-2.

Dokumentacja dotycząca zaproszenia, obejmująca terminy i budżet, podana jest w tekście zaproszenia opublikowanym na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.