Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.463.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 grudnia 2014 r.

Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na projekty objęte programem prac w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2014-2020
(Decyzja Komisji C(2014) 2069 zmieniona decyzją C(2014) 9588)

(2014/C 463/06)

(Dz.U.UE C z dnia 23 grudnia 2014 r.)

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii niniejszym ogłasza jedno zaproszenie do składania wniosków o udzielenie dotacji na projekty zgodne z priorytetami i celami określonymi w programie prac na rok 2014 w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2014-2020.

Przyjmowane są wnioski dotyczące następującego zaproszenia:

CEF-TC-2014-3 "Identyfikacja elektroniczna i uwierzytelnienie elektroniczne - e-identyfikacja i podpis elektroniczny - Usługi ogólne"

Dokumentacja dotycząca zaproszenia, obejmująca jego treść, terminy i budżet, podana została w tekście zaproszenia, który został opublikowany na stronie internetowej instrumentu "Łącząc Europę" w zakładce dotyczącej telekomunikacji:

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/cef_telecom_call_for_proposals_2014.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.