Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.39.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

Zaproszenie do składania propozycji Idee, które zmieniają świat: Turniej Innowacji Społecznych Instytutu EBI - 2019

(2019/C 39/13)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lutego 2019 r.)

Instytut EBI organizuje ósmą edycję turnieju innowacji społecznych

Turniej innowacji społecznych promuje innowacyjne pomysły i nagradza projekty, które oddziałują na społeczeństwo i środowisko w wielu dziedzinach - od edukacji, opieki zdrowotnej i tworzenia miejsc pracy po nowe technologie, systemy i procesy. Wszystkie projekty ubiegają się o dwie nagrody w Kategorii Ogólnej, a tegoroczne projekty dotyczące zrównoważonej konsumpcji i produkcji (w tym gospodarki o obiegu zamkniętym) będą również konkurować o dwie nagrody w Kategorii Specjalnej. Autorzy zwycięskich projektów w obu kategoriach otrzymają pierwszą i drugą nagrodę w wysokości, odpowiednio, 50 000 EUR i 20 000 EUR.

Śledź nas na Facebooku: www.facebook.com/EibInstitute

Więcej informacji na temat turnieju oraz tego, jak zgłaszać innowacyjne propozycje, można znaleźć na stronie: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.