Zaproszenie do składania kandydatur "Polityka konsumencka".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.156.24

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lipca 2009 r.

Zaproszenie do składania kandydatur "Polityka konsumencka"

(2009/C 156/13)

(Dz.U.UE C z dnia 9 lipca 2009 r.)

Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe dla europejskich organizacji konsumenckich w 2009 r. zostało opublikowane na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/eahc/consumers/consumers_calls.html

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.