Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.431.4/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 grudnia 2014 r.

Wyznaczenie izby odpowiedzialnej za rozpoznanie spraw, o których mowa w art. 193 regulaminu postępowania przed Trybunałem

(2014/C 431/07)

(Dz.U.UE C z dnia 1 grudnia 2014 r.)

Na zgromadzeniu ogólnym w dniu 7 października 2014 r. Trybunał wyznaczył pierwszą izbę na izbę odpowiedzialną, zgodnie z art. 11 § 2 akapit drugi regulaminu postępowania przed Trybunałem, za rozpoznanie spraw, o których mowa w art. 193 regulaminu postępowania, na okres od dnia 7 października 2014 r. do dnia 6 października 2015 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.