Wyznaczenie izby do właściwej rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 104b regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.317.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2010 r.

Wyznaczenie izby do właściwej rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 104b regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

(2010/C 317/07)

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2010 r.)

Na posiedzeniu w dniu 28 września 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości wyznaczył na okres roku, do dnia 6 października 2011 r., pierwszą izbę Trybunału na izbę, która zgodnie z art. 9 § 1 akapit drugi regulaminu postępowania będzie rozpoznawać sprawy, o których mowa w art. 104b tego regulaminu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.