Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.57.40/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 marca 2005 r.

Wykreślenie sprawy T-386/03(1)

(2005/C 57/69)

(Język postępowania: niemiecki)

(Dz.U.UE C z dnia 5 marca 2005 r.)

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2004 r. prezes pierwszej izby Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy T-386/03 Deutsche Telekom przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

______

(1) Dz.U. C 35 z 7.2.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.