Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.115.41/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 maja 2005 r.

Wykreślenie sprawy T-159/04(1)

(2005/C 115/75)

(Język postępowania: włoski)

(Dz.U.UE C z dnia 14 maja 2005 r.)

Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2005 r. prezes trzeciej izby Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy T-159/04 Davide Rovetta przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

______

(1) Dz.U. C 179 z 10.7.2004.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.