Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.296.18/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2005 r.

Wykreślenie sprawy C-333/02(1)

(2005/C 296/34)

(Język postępowania: włoski)

(Dz.U.UE C z dnia 26 listopada 2005 r.)

Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2005 r. prezes Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy C-333/02 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

______

(1) Dz.U. C 274 z 9.11.2002

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.