Wykreślenie sprawy C-326/04.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.229.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 września 2005 r.

Wykreślenie sprawy C-326/04(1)

(2005/C 229/22)

(Język postępowania: grecki)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2005 r.)

Postanowieniem z dnia 12 maja 2005 r. prezes piątej izby Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy C-326/04 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej.

______

(1) Dz.U. C 239 z 25.09.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.