Wykaz spółek wyspecjalizowanych w płaszczyźnie międzynarodowej w dziedzinie kontroli i nadzoru (zwane dalej "spółkami nadzoru"), zatwierdzonych przez Państwa Członkowskie zgodnie z przepisami przewidzianymi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 800/1999.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.215.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 września 2005 r.

Wykaz spółek wyspecjalizowanych w płaszczyźnie międzynarodowej w dziedzinie kontroli i nadzoru (zwane dalej "spółkami nadzoru"), zatwierdzonych przez Państwa Członkowskie zgodnie z przepisami przewidzianymi w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 800/1999

(2005/C 215/04)

(Dz.U.UE C z dnia 2 września 2005 r.)

(Niniejszy wykaz zastępuje wykaz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 295 z dnia 18 października 2000 r., str. 2.)

1. PRZEPISY OGÓLNE

Zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999(1), spółki nadzoru zatwierdzone przez Państwa Członkowskie są upoważnione do wydawania świadectw poświadczających rozładunek i przywóz produktów rolnych korzystających z refundacji wywozowych do krajów trzecich lub co najmniej poświadczających przybycie tych produktów do miejsca przeznaczenia w kraju trzecim.

Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za zatwierdzanie i kontrolę spółek nadzoru.

Zatwierdzenie spółki nadzoru przez jedno Państwo Członkowskie jest ważne we wszystkich Państwach Członkowskich. Znaczy to, że świadectwa wydane przez zatwierdzone spółki nadzoru mogą być wykorzystywane w całej Wspólnocie niezależnie od Państwa Członkowskiego, w którym spółka ma swoją siedzibę.

W celu przekazywania informacji wspólnotowym eksporterom produktów rolnych, Komisja regularnie publikuje aktualny wykaz wszystkich spółek nadzoru zatwierdzonych przez Państwa Członkowskie. Załączony wykaz został uaktualniony w dniu 1 lipca 2005 r.

2. UWAGA

Służby Komisji zwracają uwagę eksporterów na poniższe kwestie:

– Fakt że spółka nadzoru znajduje się w wykazie nie zapewnia automatycznie, że świadectwa, które wydaje są akceptowane. Mogą być wówczas wymagane dodatkowe zaświadczenia. Może również później zostać stwierdzone, że wydane świadectwo jest nieprawidłowe.

– W każdej chwili spółka może być usunięta z wykazu. Przed dokonaniem wyboru jednej ze spółek, uprzedzony eksporter powinien zasięgnąć informacji u władz krajowych czy dana spółka jest nadal zatwierdzona.

– W przypadku gdy eksporter chce uzyskać więcej informacji na temat jednej ze spółek, ma możliwość zaczerpnięcia tych informacji od krajowej władzy, która ją zatwierdziła.

______

(1) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 5).

ZAŁĄCZNIK

Wykaz spółek nadzoru, zatwierdzonych przez Państwa Członkowskie

DANIA

Baltic Control Ltd Århus(1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

NIEMCY

ICCS(1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

HISZPANIA

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

FRANCJA

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

WŁOCHY

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. - TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

NIDERLANDY

CONTROL UNION NEDERLAND(1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

POLSKA

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

FINLANDIA

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB(2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com

______

(1) Spółka ta została również zatwierdzona w celu dokonywania kontroli w krajach trzecich w ramach rozporządzenia (WE) nr 639/2003 związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu.

(2) Zezwolenie na wydawanie świadectw udzielone tej spółce jest ograniczone do określonej liczby krajów trzecich. W celu uzyskania informacji na temat wykazu tych krajów należy zwrócić się do władz fińskich.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.