Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.220.56

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

Wykaz organizacji uznanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach

(2017/C 220/08)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2017 r.)

- American Bureau of Shipping (ABS)
- Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV)
- China Classification Society (CCS)
- Croatian Register of Shipping (CRS)
- DNV GL AS
- Indian Register of Shipping (IRS)
- KR (Korean Register)
- Lloyd's Register Group Ltd. (LR)
- Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK)
- Polish Register of Shipping (PRS)
- RINA Services S.p.A.
- Russian Maritime Register of Shipping (RS)
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.