Wycofanie zgłoszenia o koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4009 - CIMC/Burg).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.179.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 2006 r.

Wycofanie zgłoszenia o koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4009 - CIMC/Burg)

(2006/C 179/05)

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 139/2004

W dniu 6 lutego 2006 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie o planowanej koncentracji między China International Marine Containers CO., Ltd. i Burg Industries B.V. W dniu 20 lipca 2006 r. zgłaszające strony poinformowały Komisję o wycofaniu zgłoszenia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.