Wybory prezesów izb.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.288.2/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2010 r.

Wybory prezesów izb

(2010/C 288/03)

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2010 r.)

W dniu 15 września 2010 r. Sąd zgodnie z art. 15 regulaminu postępowania wybrał J. Aziziego, N.J. Forwooda, O. Czúcza, I. Pelikánovą, S. Papasavvasa, E. Moavero Milanesiego, A. Dittricha i L. Truchota na prezesów izb złożonych z pięciu sędziów i izb złożonych z trzech sędziów na okres od dnia 15 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.