Dz.U.UE.C.2018.455.2/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wybór wiceprezesa Trybunału

(2018/C 455/04)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Na posiedzeniu w dniu 9 października 2018 r. sędziowie Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 8 § 4 regulaminu postepowania wybrali R. Silvę de Lapuertę na wiceprezesa Trybunału, na okres od 9 października 2018 r. do 6 października 2021 r.