Wybór prezesów izb złożonych z trzech sędziów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.399.2/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2020 r.

Wybór prezesów izb złożonych z trzech sędziów

(2020/C 399/04)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2020 r.)

W dniu 29 września 2020 r. sędziowie Trybunału Sprawiedliwości, na podstawie art. 12 § 2 regulaminu postępowania, wybrali: L. Baya Larsena na prezesa szóstej izby, A. Kumina na prezesa siódmej izby, N. Wahla na prezesa ósmej izby, N. J. Pięarrę na prezesa dziewiątej izby oraz M. Ilešiča na prezesa dziesiątej izby, na okres od 7 października 2020 r. do 6 października 2021 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.